Chủ tịch LĐLĐ Yên Bái ứng cử Đại biểu HĐND tỉnh

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Yên Bái - Nguyễn Chương Phát trong một lần tới thăm và trao quà cho anh chị em công nhân tỉnh Yên Bái. Ảnh: Công đoàn Yên Bái.
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Yên Bái - Nguyễn Chương Phát trong một lần tới thăm và trao quà cho anh chị em công nhân tỉnh Yên Bái. Ảnh: Công đoàn Yên Bái.
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Yên Bái - Nguyễn Chương Phát trong một lần tới thăm và trao quà cho anh chị em công nhân tỉnh Yên Bái. Ảnh: Công đoàn Yên Bái.
Lên top