Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Nội: Tự hào về những cống hiến của đội ngũ các nhà giáo Thủ đô

Bà Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Nội tặng quà tới các nhà giáo tiêu biểu.
Bà Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Nội tặng quà tới các nhà giáo tiêu biểu.
Bà Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Nội tặng quà tới các nhà giáo tiêu biểu.
Lên top