Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Nam tiếp tục được bầu làm Tỉnh ủy viên

Ông Phan Xuân Quang - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Nam tiếp tục được bầu làm Tỉnh ủy viên. Ảnh: Thanh Chung
Ông Phan Xuân Quang - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Nam tiếp tục được bầu làm Tỉnh ủy viên. Ảnh: Thanh Chung
Ông Phan Xuân Quang - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Nam tiếp tục được bầu làm Tỉnh ủy viên. Ảnh: Thanh Chung
Lên top