Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Ninh Bình ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khoá XV

Ông Dương Đức Khanh trình bày trước cử tri về chương trình hành động nếu được lựa chọn bầu là đại biểu HĐND tỉnh Ninh Bình khoá XV, nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: NT
Ông Dương Đức Khanh trình bày trước cử tri về chương trình hành động nếu được lựa chọn bầu là đại biểu HĐND tỉnh Ninh Bình khoá XV, nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: NT
Ông Dương Đức Khanh trình bày trước cử tri về chương trình hành động nếu được lựa chọn bầu là đại biểu HĐND tỉnh Ninh Bình khoá XV, nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: NT
Lên top