Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An phát thẻ cho 32 đoàn viên công đoàn

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An trao thẻ cho 32 đoàn viên công đoàn cơ sở khối dân thuộc LĐLĐ huyện Yên Thành. Ảnh: Thanh Tùng
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An trao thẻ cho 32 đoàn viên công đoàn cơ sở khối dân thuộc LĐLĐ huyện Yên Thành. Ảnh: Thanh Tùng
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An trao thẻ cho 32 đoàn viên công đoàn cơ sở khối dân thuộc LĐLĐ huyện Yên Thành. Ảnh: Thanh Tùng
Lên top