Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh trúng cử đại biểu HĐND tỉnh

Ông Nguyễn Văn Danh - Chủ tịch LĐLĐ Hà Tĩnh trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: TT.
Ông Nguyễn Văn Danh - Chủ tịch LĐLĐ Hà Tĩnh trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: TT.
Ông Nguyễn Văn Danh - Chủ tịch LĐLĐ Hà Tĩnh trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: TT.
Lên top