Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh nhận Huân chương Lao Động hạng Nhì