Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Nai ra tận xe tiễn công nhân về quê đón tết

Bà Nguyễn Thị Như Ý – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Nai đã trực tiếp ra tận nơi động viên, thăm hỏi và tiễn CN về quê đón Tết_Ảnh: CĐ KCN tỉnh Đồng Nai
Bà Nguyễn Thị Như Ý – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Nai đã trực tiếp ra tận nơi động viên, thăm hỏi và tiễn CN về quê đón Tết_Ảnh: CĐ KCN tỉnh Đồng Nai
Bà Nguyễn Thị Như Ý – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Nai đã trực tiếp ra tận nơi động viên, thăm hỏi và tiễn CN về quê đón Tết_Ảnh: CĐ KCN tỉnh Đồng Nai
Lên top