Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương: Đoàn viên CĐ, công nhân không làm theo lời xúi giục của kẻ xấu

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương luôn lắng nghe, quan tâm đến công nhân lao động (Ảnh: Lãnh đạo tỉnh Bình Dương tiễn công nhân về quê ăn Tết)
Lãnh đạo tỉnh Bình Dương luôn lắng nghe, quan tâm đến công nhân lao động (Ảnh: Lãnh đạo tỉnh Bình Dương tiễn công nhân về quê ăn Tết)
Lãnh đạo tỉnh Bình Dương luôn lắng nghe, quan tâm đến công nhân lao động (Ảnh: Lãnh đạo tỉnh Bình Dương tiễn công nhân về quê ăn Tết)