Chủ tịch LĐLĐ Quảng Bình ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa mới

Chủ tịch LĐLĐ Quảng Bình Phạm Tiến Nam trao quà hỗ trợ cho người lao động. Ảnh: Lê Phi Long
Chủ tịch LĐLĐ Quảng Bình Phạm Tiến Nam trao quà hỗ trợ cho người lao động. Ảnh: Lê Phi Long
Chủ tịch LĐLĐ Quảng Bình Phạm Tiến Nam trao quà hỗ trợ cho người lao động. Ảnh: Lê Phi Long
Lên top