Chủ tịch LĐLĐ Quảng Bình được điều động làm Giám đốc Sở Tài chính

Ông Phạm Quang Long (thứ 2 từ phải sang) trao hỗ trợ cho NLĐ bị thiệt hại do mưa lũ và ông Phạm Tiến Nam (đứng đầu bên trái). Ảnh: Lê Phi Long
Ông Phạm Quang Long (thứ 2 từ phải sang) trao hỗ trợ cho NLĐ bị thiệt hại do mưa lũ và ông Phạm Tiến Nam (đứng đầu bên trái). Ảnh: Lê Phi Long
Ông Phạm Quang Long (thứ 2 từ phải sang) trao hỗ trợ cho NLĐ bị thiệt hại do mưa lũ và ông Phạm Tiến Nam (đứng đầu bên trái). Ảnh: Lê Phi Long
Lên top