Chủ tịch LĐLĐ Đà Nẵng mong muốn CĐVC thành phố áp dụng công nghệ 4.0 vào quản lí

Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung báo cáo công tác hoạt động 6 tháng đầu năm 2018 của CĐVC thành phố. Ảnh: XH
Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung báo cáo công tác hoạt động 6 tháng đầu năm 2018 của CĐVC thành phố. Ảnh: XH
Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung báo cáo công tác hoạt động 6 tháng đầu năm 2018 của CĐVC thành phố. Ảnh: XH
Lên top