Chủ tịch LĐLĐ Đà Nẵng đề nghị xử lý nghiêm vụ phụ huynh tát giáo viên

Hình ảnh bà Th. tát cô Hằng được cắt từ clip
Hình ảnh bà Th. tát cô Hằng được cắt từ clip
Hình ảnh bà Th. tát cô Hằng được cắt từ clip
Lên top