Chủ tịch LĐLĐ Bạc Liêu tái cử BCH Đảng bộ tỉnh

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bạc Liêu Nguyễn Văn Khanh tái cử vào BCH Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 -2025.
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bạc Liêu Nguyễn Văn Khanh tái cử vào BCH Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 -2025.
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bạc Liêu Nguyễn Văn Khanh tái cử vào BCH Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 -2025.
Lên top