Chủ tịch LĐLĐ Bạc Liêu được chỉ định là Tỉnh ủy viên

Đồng chí Nguyễn Văn Khanh nhận quyết định chỉ định tham gia Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2015 -2020 (ảnh Nhật Hồ)
Đồng chí Nguyễn Văn Khanh nhận quyết định chỉ định tham gia Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2015 -2020 (ảnh Nhật Hồ)
Đồng chí Nguyễn Văn Khanh nhận quyết định chỉ định tham gia Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2015 -2020 (ảnh Nhật Hồ)
Lên top