Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội tặng quà Tết cho CNLĐ Cao Bằng

Đồng chí Hà Ngọc Chiến (thứ năm, từ trái qua) - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội - tặng quà Tết cho CNLĐ.
Đồng chí Hà Ngọc Chiến (thứ năm, từ trái qua) - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội - tặng quà Tết cho CNLĐ.
Đồng chí Hà Ngọc Chiến (thứ năm, từ trái qua) - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội - tặng quà Tết cho CNLĐ.
Lên top