Chủ tịch Công đoàn Y tế VN động viên tập thể CBCNV Bệnh viện đa khoa Hoà Bình

Chủ tịch CĐ YTVN Trần Thị Bích Hằng (đứng giữa) thăm hỏi gia đình bách sỹ Hoàng Công Lương. Ảnh: Đ.T
Chủ tịch CĐ YTVN Trần Thị Bích Hằng (đứng giữa) thăm hỏi gia đình bách sỹ Hoàng Công Lương. Ảnh: Đ.T
Chủ tịch CĐ YTVN Trần Thị Bích Hằng (đứng giữa) thăm hỏi gia đình bách sỹ Hoàng Công Lương. Ảnh: Đ.T
Lên top