Chủ tịch công đoàn với nhiều sáng kiến làm lợi hàng tỉ đồng

Chủ tịch Công đoàn Vũ Huy Tuấn là 1 trong 10 cá nhân được chọn trao giải thưởng Tôn Đức Thắng lần thừ 20 năm 2020. Ảnh Nam Dương
Chủ tịch Công đoàn Vũ Huy Tuấn là 1 trong 10 cá nhân được chọn trao giải thưởng Tôn Đức Thắng lần thừ 20 năm 2020. Ảnh Nam Dương
Chủ tịch Công đoàn Vũ Huy Tuấn là 1 trong 10 cá nhân được chọn trao giải thưởng Tôn Đức Thắng lần thừ 20 năm 2020. Ảnh Nam Dương
Lên top