Tuyên dương 90 cấp ủy viên là Chủ tịch CĐCS tiêu biểu doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước

Chủ tịch công đoàn với nhiều giải pháp chăm lo người lao động

Một buổi họp Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở công ty và các tổ trưởng Công đoàn. Ảnh: PV
Một buổi họp Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở công ty và các tổ trưởng Công đoàn. Ảnh: PV
Một buổi họp Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở công ty và các tổ trưởng Công đoàn. Ảnh: PV
Lên top