Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty may 10 nhận Huân chương Lao động

Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Trần Quý Dân (đứng giữa) nhận Huân chương Lao động hạng Ba. Ảnh: CĐDM
Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Trần Quý Dân (đứng giữa) nhận Huân chương Lao động hạng Ba. Ảnh: CĐDM
Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Trần Quý Dân (đứng giữa) nhận Huân chương Lao động hạng Ba. Ảnh: CĐDM
Lên top