Chủ tịch công đoàn bị mất việc thắng kiện công ty hơn 200 triệu đồng

Ông Vũ Ngọc Hà  - Giám đốc Trung tâm tư vấn pháp luật Công đoàn - LĐLĐ tỉnh Đồng Nai (trái) hỗ trợ người lao động đòi quyền lợi và thắng kiện. Ảnh: Minh Châu
Ông Vũ Ngọc Hà - Giám đốc Trung tâm tư vấn pháp luật Công đoàn - LĐLĐ tỉnh Đồng Nai (trái) hỗ trợ người lao động đòi quyền lợi và thắng kiện. Ảnh: Minh Châu
Ông Vũ Ngọc Hà - Giám đốc Trung tâm tư vấn pháp luật Công đoàn - LĐLĐ tỉnh Đồng Nai (trái) hỗ trợ người lao động đòi quyền lợi và thắng kiện. Ảnh: Minh Châu
Lên top