Chủ tịch CĐCS ủng hộ chương trình "Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo"

Công nhân Công ty Meiko được đo thân nhiệt trước khi vào nhà máy. Ảnh: Việt Lâm
Công nhân Công ty Meiko được đo thân nhiệt trước khi vào nhà máy. Ảnh: Việt Lâm
Công nhân Công ty Meiko được đo thân nhiệt trước khi vào nhà máy. Ảnh: Việt Lâm
Lên top