Chủ tịch CĐCS cần có uy tín, được đoàn viên và NLĐ tín nhiệm

Đồng chí Ngô Xuân Thắng, Chủ tịch LĐLĐ TP. Đà Nẵng phản ánh các ý kiến thảo luận tại tổ 2 đến Đoàn Chủ tịch.
Đồng chí Ngô Xuân Thắng, Chủ tịch LĐLĐ TP. Đà Nẵng phản ánh các ý kiến thảo luận tại tổ 2 đến Đoàn Chủ tịch.
Đồng chí Ngô Xuân Thắng, Chủ tịch LĐLĐ TP. Đà Nẵng phản ánh các ý kiến thảo luận tại tổ 2 đến Đoàn Chủ tịch.
Lên top