Chủ tịch CĐ Y tế VN thăm hỏi động viên CB CCVCLĐ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới T.Ư

Chủ tịch CĐ YTVN Trần Thị Bích Hằng (áo xanh, bên phải) thăm các bệnh nhân nặng tại BV Nhiệt đới Trung ương. Ảnh: L.A
Chủ tịch CĐ YTVN Trần Thị Bích Hằng (áo xanh, bên phải) thăm các bệnh nhân nặng tại BV Nhiệt đới Trung ương. Ảnh: L.A
Chủ tịch CĐ YTVN Trần Thị Bích Hằng (áo xanh, bên phải) thăm các bệnh nhân nặng tại BV Nhiệt đới Trung ương. Ảnh: L.A
Lên top