Chủ tịch CĐ Công thương VN: Chăm lo người lao động để sản xuất có hiệu quả cao

Chủ tịch CĐ Công thương VN Trần Quang Huy tặng lì xì và động viên NLĐ Nhà máy Bia Hà Nội.
Chủ tịch CĐ Công thương VN Trần Quang Huy tặng lì xì và động viên NLĐ Nhà máy Bia Hà Nội.
Chủ tịch CĐ Công thương VN Trần Quang Huy tặng lì xì và động viên NLĐ Nhà máy Bia Hà Nội.
Lên top