Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Chủ tịch Bùi Văn Cường dự khánh thành trường mẫu giáo miễn phí cho con công nhân