Tiếp vụ “Âm thầm bán doanh nghiệp khi đang nợ 27 tỷ đồng BHXH”:

Chủ sở hữu mới cam kết giải quyết toàn bộ nợ, trả quyền lợi cho công nhân

NLĐ đến trụ sở Cty Komega để yêu cầu giải quyết quyền lợi
NLĐ đến trụ sở Cty Komega để yêu cầu giải quyết quyền lợi
NLĐ đến trụ sở Cty Komega để yêu cầu giải quyết quyền lợi
Lên top