Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương trao quà Tết tại Hà Tĩnh

Đồng chí Trần Cẩm Tú trao quà cho công nhân lao động khó khăn ở Hà Tĩnh. Ảnh: Trần Tuấn.
Đồng chí Trần Cẩm Tú trao quà cho công nhân lao động khó khăn ở Hà Tĩnh. Ảnh: Trần Tuấn.
Đồng chí Trần Cẩm Tú trao quà cho công nhân lao động khó khăn ở Hà Tĩnh. Ảnh: Trần Tuấn.
Lên top