Chủ nhà trọ cho mượn quạt, lắp trần chống nóng cho công nhân

Chủ nhà trọ Cao Đức Chước (An Dương, Hải Phòng) động viên công nhân lao động. Ảnh: MD
Chủ nhà trọ Cao Đức Chước (An Dương, Hải Phòng) động viên công nhân lao động. Ảnh: MD
Chủ nhà trọ Cao Đức Chước (An Dương, Hải Phòng) động viên công nhân lao động. Ảnh: MD
Lên top