Chủ động, ứng phó mọi tình huống trước, trong và sau nghỉ lễ 30.4, 1.5

Cán bộ Công đoàn và công nhân lao động Hà Nội tuân thủ nghiêm quy định đeo khẩu trang bắt buộc tại nơi công cộng. Ảnh: Ngọc Ánh
Cán bộ Công đoàn và công nhân lao động Hà Nội tuân thủ nghiêm quy định đeo khẩu trang bắt buộc tại nơi công cộng. Ảnh: Ngọc Ánh
Cán bộ Công đoàn và công nhân lao động Hà Nội tuân thủ nghiêm quy định đeo khẩu trang bắt buộc tại nơi công cộng. Ảnh: Ngọc Ánh
Lên top