CĐ các KCX – CN TPHCM:

Chủ động thực hiện nhiệm vụ “Năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn”

Ông Nguyễn Thành Đô - Trưởng ban Chính sách pháp luật LĐLĐ TPHCM, nguyên Chủ tịch CĐ các KCX - CN TP tặng hoa cho các tập thể có thành tích xuất sắc - Ảnh: L.T
Ông Nguyễn Thành Đô - Trưởng ban Chính sách pháp luật LĐLĐ TPHCM, nguyên Chủ tịch CĐ các KCX - CN TP tặng hoa cho các tập thể có thành tích xuất sắc - Ảnh: L.T
Ông Nguyễn Thành Đô - Trưởng ban Chính sách pháp luật LĐLĐ TPHCM, nguyên Chủ tịch CĐ các KCX - CN TP tặng hoa cho các tập thể có thành tích xuất sắc - Ảnh: L.T
Lên top