Chủ động tăng cường đào tạo, đào tạo lại nguồn nhân lực

Máy móc sẽ thay thế con người trong nhiều công đoạn sản xuất, đòi hỏi NLĐ phải nâng cao trình độ để không bị đào thải. Ảnh: NAM DƯƠNG
Máy móc sẽ thay thế con người trong nhiều công đoạn sản xuất, đòi hỏi NLĐ phải nâng cao trình độ để không bị đào thải. Ảnh: NAM DƯƠNG
Máy móc sẽ thay thế con người trong nhiều công đoạn sản xuất, đòi hỏi NLĐ phải nâng cao trình độ để không bị đào thải. Ảnh: NAM DƯƠNG
Lên top