Tổng LĐLĐVN:

Chủ động phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona

Một nhân viên y tế đang chăm sóc bệnh nhân tại Bệnh viện Chung Nam, Đại học Vũ Hán, Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã
Một nhân viên y tế đang chăm sóc bệnh nhân tại Bệnh viện Chung Nam, Đại học Vũ Hán, Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã
Một nhân viên y tế đang chăm sóc bệnh nhân tại Bệnh viện Chung Nam, Đại học Vũ Hán, Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã
Lên top