Tổng LĐLĐVN và Bảo hiểm xã hội Việt Nam:

Chủ động phối hợp để bảo vệ quyền lợi của người lao động

Bảo hiểm xã hội Việt Nam phối hợp với LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh và Báo Lao Động tổ chức Chương trình “Tư vấn, đối thoại chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế” cho công nhân lao động. Ảnh: Trần Vương
Bảo hiểm xã hội Việt Nam phối hợp với LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh và Báo Lao Động tổ chức Chương trình “Tư vấn, đối thoại chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế” cho công nhân lao động. Ảnh: Trần Vương
Bảo hiểm xã hội Việt Nam phối hợp với LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh và Báo Lao Động tổ chức Chương trình “Tư vấn, đối thoại chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế” cho công nhân lao động. Ảnh: Trần Vương
Lên top