Chủ động kết nối thông tin giữa tổ chức công đoàn với người lao động

Bà Trương Thị Bích Hạnh – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương phát biểu trong hội nghị.
Bà Trương Thị Bích Hạnh – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương phát biểu trong hội nghị.
Bà Trương Thị Bích Hạnh – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương phát biểu trong hội nghị.
Lên top