Chủ động đổi mới hoạt động công đoàn để cạnh tranh với các tổ chức đại diện

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Văn Thuật tặng cờ thi đua các tập thể có thành tích xuất sắc năm 2019. Ảnh: Mai Dung
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Văn Thuật tặng cờ thi đua các tập thể có thành tích xuất sắc năm 2019. Ảnh: Mai Dung
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Văn Thuật tặng cờ thi đua các tập thể có thành tích xuất sắc năm 2019. Ảnh: Mai Dung
Lên top