Chủ động đề nghị cải thiện điều kiện làm việc cho lao động nữ

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa trao bằng khen cho các đơn vị thực hiện tốt phong trào thi đua "giỏi việc nước, đảm việc nhà". Ảnh: P.L
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa trao bằng khen cho các đơn vị thực hiện tốt phong trào thi đua "giỏi việc nước, đảm việc nhà". Ảnh: P.L
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa trao bằng khen cho các đơn vị thực hiện tốt phong trào thi đua "giỏi việc nước, đảm việc nhà". Ảnh: P.L
Lên top