Chủ doanh nghiệp bỏ trốn: Trả tiền nợ bảo hiểm bằng tiền lãi doanh nghiệp trốn, chậm đóng?

Ông Lê Đình Quảng, Phó trưởng Ban Quan hệ Lao động (Tổng LĐLĐVN) phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: Quế Chi
Ông Lê Đình Quảng, Phó trưởng Ban Quan hệ Lao động (Tổng LĐLĐVN) phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: Quế Chi
Ông Lê Đình Quảng, Phó trưởng Ban Quan hệ Lao động (Tổng LĐLĐVN) phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: Quế Chi
Lên top