Chủ doanh nghiệp biến mất, nguy cơ 800 lao động mất việc

Người lao động Công ty TNHH Shop Vac Việt Nam (tỉnh Hải Dương) lo lắng trước nguy cơ mất việc. Ảnh: HH
Người lao động Công ty TNHH Shop Vac Việt Nam (tỉnh Hải Dương) lo lắng trước nguy cơ mất việc. Ảnh: HH
Người lao động Công ty TNHH Shop Vac Việt Nam (tỉnh Hải Dương) lo lắng trước nguy cơ mất việc. Ảnh: HH
Lên top