Chủ Cty Texwell Vina bỏ trốn: Công đoàn khởi kiện đòi tiền lương cho hơn 1.900 công nhân

Ông Đoàn Văn Đây - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Nai (phải ảnh) - hướng dẫn công nhân thực hiện các thủ tục để chốt sổ BHXH và giải thích cặn kẽ từng câu hỏi của công nhân. Ảnh: H.A.C
Ông Đoàn Văn Đây - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Nai (phải ảnh) - hướng dẫn công nhân thực hiện các thủ tục để chốt sổ BHXH và giải thích cặn kẽ từng câu hỏi của công nhân. Ảnh: H.A.C
Ông Đoàn Văn Đây - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Nai (phải ảnh) - hướng dẫn công nhân thực hiện các thủ tục để chốt sổ BHXH và giải thích cặn kẽ từng câu hỏi của công nhân. Ảnh: H.A.C
Lên top