Chống tham nhũng, Chủ tịch công đoàn cơ sở gặp tai ương

Chị Mỹ Anh trao đổi với PV Lao Động về vụ việc.
Chị Mỹ Anh trao đổi với PV Lao Động về vụ việc.
Chị Mỹ Anh trao đổi với PV Lao Động về vụ việc.
Lên top