Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

CÔNG DÂN HỎI - BHXH TRẢ LỜI

Chồng tham gia BHXH có được hưởng chế độ thai sản khi vợ không tham gia BHXH?