Chống dịch hiệu quả, đảm bảo quyền lợi người lao động

Công đoàn Đường sắt Việt Nam tặng khẩu trang cho người lao động trong đoàn tiếp viên. Ảnh: T.E.A
Công đoàn Đường sắt Việt Nam tặng khẩu trang cho người lao động trong đoàn tiếp viên. Ảnh: T.E.A
Công đoàn Đường sắt Việt Nam tặng khẩu trang cho người lao động trong đoàn tiếp viên. Ảnh: T.E.A
Lên top