Chào mừng 89 năm Báo Lao Động

Chới với vì mất việc cuối năm

Khoảng 120 CN làm việc tại Cty TNHH Inoue Việt Nam lo lắng vì mất việc vào những tháng cuối năm.
Khoảng 120 CN làm việc tại Cty TNHH Inoue Việt Nam lo lắng vì mất việc vào những tháng cuối năm.