Quỹ trợ vốn cho CNVCLĐ nghèo LĐLĐ TP. Đà Nẵng

Chỗ dựa mới cho người lao động

Các cán bộ của Quỹ Trợ vốn hướng dẫn cho người lao động làm thủ tục nhận tiền. Ảnh: Thuỳ Trang
Các cán bộ của Quỹ Trợ vốn hướng dẫn cho người lao động làm thủ tục nhận tiền. Ảnh: Thuỳ Trang
Các cán bộ của Quỹ Trợ vốn hướng dẫn cho người lao động làm thủ tục nhận tiền. Ảnh: Thuỳ Trang
Lên top