“Chờ đến ngày được tiêm vaccine mà mất ngủ”

Điểm tiêm tại Trường Tiểu học Mỹ Đình 2 (Hà Nội) rất đông người đến tiêm vaccine từ sớm. Ảnh: Lương Hạnh
Điểm tiêm tại Trường Tiểu học Mỹ Đình 2 (Hà Nội) rất đông người đến tiêm vaccine từ sớm. Ảnh: Lương Hạnh
Điểm tiêm tại Trường Tiểu học Mỹ Đình 2 (Hà Nội) rất đông người đến tiêm vaccine từ sớm. Ảnh: Lương Hạnh
Lên top