Cho công nhân đi du lịch, giải tỏa stress

Công nhân KCN Lương Sơn (Hòa Bình) hào hứng khi tham gia hoạt động thể thao. Ảnh: P.V
Công nhân KCN Lương Sơn (Hòa Bình) hào hứng khi tham gia hoạt động thể thao. Ảnh: P.V
Công nhân KCN Lương Sơn (Hòa Bình) hào hứng khi tham gia hoạt động thể thao. Ảnh: P.V
Lên top