Chính thức mở hệ thống bình chọn clip thi bài thể dục giữa giờ

Một số hình ảnh từ clip dự thi  Cuộc thi “Sáng tạo video clip bài tập thể dục giữa giờ trong công nhân viên chức lao động”. Ảnh: BTC
Một số hình ảnh từ clip dự thi Cuộc thi “Sáng tạo video clip bài tập thể dục giữa giờ trong công nhân viên chức lao động”. Ảnh: BTC
Một số hình ảnh từ clip dự thi Cuộc thi “Sáng tạo video clip bài tập thể dục giữa giờ trong công nhân viên chức lao động”. Ảnh: BTC
Lên top