Chính thức hủy quyết định cắt hợp đồng giáo viên đang mang thai

Cô The khi đang mang thại thì mất việc, nay Quyết định chấm dứt HĐLĐ đã được thu hồi (ảnh Nguyên Hùng)
Cô The khi đang mang thại thì mất việc, nay Quyết định chấm dứt HĐLĐ đã được thu hồi (ảnh Nguyên Hùng)
Cô The khi đang mang thại thì mất việc, nay Quyết định chấm dứt HĐLĐ đã được thu hồi (ảnh Nguyên Hùng)
Lên top