Chính thức đổi tên Viện Nghiên cứu khoa học kỹ thuật bảo hộ lao động

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trao quyết định của Thủ tướng về Tổ chức và hoạt động của Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động tới Viện trưởng Viện KH ATVSLĐ Đỗ Trần Hải. Ảnh: Quế Chi   ​
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trao quyết định của Thủ tướng về Tổ chức và hoạt động của Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động tới Viện trưởng Viện KH ATVSLĐ Đỗ Trần Hải. Ảnh: Quế Chi ​
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trao quyết định của Thủ tướng về Tổ chức và hoạt động của Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động tới Viện trưởng Viện KH ATVSLĐ Đỗ Trần Hải. Ảnh: Quế Chi ​
Lên top